Slimme functie om energie te besparen

Door slimme functies toe te passen in de airconditioners kan er bespaard worden op de energiekosten. Hier een kleine greep uit de slimme functies die Fuji Electric in de binnendelen heeft toegepast.

Bewegingssensor

De bewegingssensor detecteert menselijke activiteit in een ruimte, en gaat met een lagere capaciteit werken als er geen mensen in de ruimte aanwezig zijn. Als mensen weer terug komen in de ruimte wordt automatisch de vorige werking weer van kracht.

Beperking instelbare temperatuur

Door de in te stellen temperatuur te beperken, kan er energie worden bespaard omdat er dan niet een onnodig hoge of lage temperatuur kan worden ingesteld.

Auto UIT functie

Het binnendeel gaat automatisch uit als het binnen een bepaald tijdsframe een vooraf ingestelde tijd heeft gedraaid.

Economische werkingsfunctie

Door het maximale vermogen te beperken wordt het stroomverbruik gereduceerd.

Auto return functie voor ingestelde temperatuur

Met deze functie is het mogelijk om na een bepaalde tijd (10 tot 120 min.) de ingestelde temperatuur terug te laten keren na een vooraf ingestelde waarde. Dit leidt tot energiebesparing daar er niet onnodig wordt gekoeld of verwarmd.